Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bent u ontslagen en wilt u uw ontslag aanvechten? Er zijn twee manieren om dit te doen, afhankelijk van de reden waarom uw contract is beëindigd:
• Ontslag wegens economische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden afgehandeld door het UWV.
• Bij ontslag om persoonlijke redenen, zoals een arbeidsconflict of onvoldoende functioneren, moet de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Contract beëindigen met wederzijds goedvinden

Wanneer zowel de werknemer als de werkgever instemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kunnen ze een beëindigingsovereenkomst sluiten. De voorwaarden van beëindiging worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of ontslagregeling.

De overeenkomst moet de volgende punten bevatten:
• Einddatum van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
Transitievergoeding
• Indien van toepassing: de einddatum van een beperkend beding in het oorspronkelijke contract, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding
• Vrijstelling van werk
• Geheimhouding
• Positief getuigschrift
• Finale kwijting

WW-uitkering

Om na een ontslag een Nederlandse WW-uitkering te ontvangen van het UWV, moet de werknemer/expat onvrijwillig werkloos zijn. Uw recht op een WW-uitkering is veiliggesteld als een vaststellingsovereenkomst op neutrale gronden is ondertekend en de opzegtermijn in acht is genomen.

Opzegtermijn

De Nederlandse wet legt de werkgever de volgende wettelijke opzegtermijnen op:

• minder dan vijf jaar in dienst: één maand;
• meer dan vijf, maar minder dan tien jaar in dienst: twee maanden;
• tien of meer jaar in dienst, maar minder dan 15 jaar in dienst: drie maanden;
• 15 of meer jaar in dienst: vier maanden.

De opzegtermijn voor de werknemer is één maand. Het is mogelijk om een langere opzegtermijn voor de werknemer vast te leggen, maar deze is alleen geldig als de werkgever een opzegtermijn van tweemaal zo lang hanteert. Om een opzegtermijn van twee maanden voor de werknemer vast te leggen, moet de werkgever dus een opzegtermijn van vier maanden hanteren, ongeacht hoe lang de werknemer bij het bedrijf in dienst is. Indien van toepassing kan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ook andere regels bevatten met betrekking tot de opzegtermijn.

Wij zorgen ervoor dat de vaststellingsovereenkomst correct wordt opgesteld en de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen.

Contact.

Neem contact
met ons op