Expats – Nederlands arbeidsrecht

Om in Nederland te mogen verblijven, zijn expats afhankelijk van werk. Daarom is het belangrijk dat ze weten wat hun rechten zijn wanneer hun contract of opdracht afloopt. Genieten expats dezelfde arbeidsrechten als Nederlandse werknemers? Hoeveel tijd hebben expats om een nieuwe baan te vinden? Als ze hun baan verliezen, hebben expats dan ook geen recht meer op de 30%-regeling?

Rechten van expats

Het Nederlandse arbeidsrecht kan van toepassing zijn, ook als de arbeidsovereenkomst met de expat een rechtskeuzebeding bevat. In de meeste gevallen dient de werkgever zich te houden aan Nederlands en internationaal recht. Het Nederlandse arbeidsrecht biedt veel bescherming voor werknemers in Nederland.

Einde van uw verblijfsrecht

Is uw verblijfsvergunning gekoppeld aan uw arbeidsovereenkomst? Dan betekent het einde van uw contract niet alleen dat u uw salaris verliest, maar mogelijk ook dat u geen recht meer heeft om in Nederland te verblijven. Wilt u als expat in Nederland blijven nadat uw arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen? Dan moet u volgens de Nederlandse wet binnen drie maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan.

Belastingvoordelen

Dezelfde periode van maximaal drie maanden geldt voor een mogelijk belastingvoordeel van 30% voor expats. Als er niet meer dan drie maanden zitten tussen de laatste dag van uw vorige arbeidscontract en de aanvangsdatum op uw nieuwe arbeidscontract, kunt u de 30%-regeling meenemen naar uw nieuwe werkgever. Let op bij garden leave (non-actiefstelling met behoud van salaris): wanneer u niet werkt, maar nog wel door uw werkgever wordt betaald, gaat deze periode van drie maanden in op de eerste dag waarop u niet meer werkt.

Bij ons staan uw belangen altijd voorop. We bieden hulp, advies en ondersteuning bij alle problemen met uw werk en verblijf.

 

Contact.

Neem contact
met ons op