Reorganisatie en ontslag

Bij een reorganisatie komt vaak ontslag kijken. Bijvoorbeeld door slechte financiële omstandigheden, structurele werkvermindering, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, technologische veranderingen zoals automatisering of verhuizing.

Een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen.

• Ten eerste moet uw werkgever aantonen dat ontslag om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is. Uit financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses, moet bijvoorbeeld blijken dat een reorganisatie nodig is.
• Verder kan de werkgever niet zomaar bepalen welke werknemer in aanmerking komt voor ontslag. Uw werkgever moet het zogenoemde afspiegelingsbeginsel toepassen. Hierbij worden werknemers met dezelfde uitwisselbare functie verdeeld in categorieën. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt in aanmerking voor ontslag. Bovendien komen bepaalde groepen werknemers eerder in aanmerking (zoals werknemers met tijdelijke contracten).
• Tot slot moet uw werkgever aantonen dat herplaatsing in een andere passende functie binnen het bedrijf niet mogelijk is.

Een reorganisatie kan een moeilijk proces zijn voor zowel werknemer als werkgever en kan zowel kleinere als grotere groepen mensen binnen de organisatie treffen.

Werkgevers en werknemers kunnen bij ons terecht met alle arbeidsrechtelijke kwesties omtrent reorganisaties. Wij bieden advies en concrete oplossingen.

Contact.

Neem contact
met ons op