EU-ICT Richtlijn

Multinationals met een onderneming in Nederland kunnen leidinggevenden, specialisten, trainees en stagairs overplaatsen naar hun Nederlandse vestiging. Dit kan met de zogeheten ICT-vergunning, waarbij de transferee een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) verkrijgt. De GVVA wordt voor maximaal 3 jaar toegekend en is niet verlengbaar. Na deze periode kan de ICT-vergunning worden gewijzigd naar de kennismigrantenregeling of de EU Blue Card.

Voor wie geldt de EU ICT-Richtlijn?

De EU ICT-Richtlijn heeft betrekking op niet-EU onderdanen die in dienst zijn en blijven van een onderneming (hierna: ‘concern’) die buiten de EU is gevestigd, en die tijdelijk worden overgeplaatst naar een of meerdere vestigingen van deze onderneming binnen een of meerdere lidstaten van de EU.

Het gaat hierbij om:

• Leidinggevenden (‘single permit’ met aanduiding ‘ICT’ voor de duur van maximaal 3 jaar)
• Specialisten (‘single permit’ met aanduiding ‘ICT’ voor de duur van maximaal 3 jaar)
• Trainee-werknemers (‘single permit’ met aanduiding ‘ICT’ voor de duur van maximaal 1 jaar)
Deze personen worden aangeduid als ‘binnen een onderneming overgeplaatste persoon’.

Exclusieve regeling

Wanneer er sprake is van overplaatsing van een derdelander van buiten de EU naar een vestiging van het concern binnen de EU, en deze persoon is leidinggevende, specialist of trainee-werknemer, dan is de EU ICT-Richtlijn exclusief van toepassing. Dit betekent dat andere regelingen, zoals bijvoorbeeld de kennismigrantenregeling, dan niet van toepassing zijn.

Voorwaarden ICT-vergunning

• Het Nederlandse concernonderdeel (dit heet de ‘gastentiteit’) en de buiten de EU gevestigde werkgever van de derdelander behoren tot hetzelfde concern (dezelfde ‘groep van ondernemingen’)
• De derdelander heeft op het moment van de aanvraag zijn hoofdverblijf buiten Nederland.
• De derdelander is geschoold op universitair of hbo-niveau of heeft 5 jaar relevante werkervaring. De trainee-werknemer beschikt ten minste over een masterdiploma.
• De derdelander is op het moment dat de overplaatsing wordt aangevraagd minimaal 3 maanden in dienst bij het concern.
• Managers en specialisten – ouder dan 30 jaar – moeten minimaal een bruto maandsalaris van € 4.612 (exclusief 8% vakantiegeld) of € 3.381 (exclusief 8% vakantiegeld) verdienen als de begunstigde jonger is dan 30 jaar.
• De derdelander beschikt over een arbeidsovereenkomst of zogeheten opdrachtbrief (assignment letter) die onder meer specificeert:
• de duur van de overplaatsing
• dat de derdelander bij de gastentiteit de functie van leidinggevende, specialist of trainee-werknemer zal bekleden
• het salaris en overige arbeidsvoorwaarden
• dat de derdelander na afloop van de overplaatsing terug wordt overgeplaatst naar een entiteit binnen het concern, maar buiten de EU
• Er wordt geen arbeidscontract gesloten met de Nederlandse vestiging en de derdelander blijft in dienst van de vestiging buiten de EU.
• Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voldoen minimaal aan de wettelijke vereisten en aan wat in de bedrijfstak gangbaar is.
• Als er sprake is van een gereglementeerd beroep (bijvoorbeeld een dokter of advocaat, dan moet de derdelander beschikken over een erkenning van die beroepskwalificaties (conform artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties).

Mobiliteit tussen EU-lidstaten

Een bijzonder groot voordeel van een ICT-vergunning in een EU-lidstaat is dat de derdelander mag worden overgeplaatst naar elke andere EU-lidstaat. Dus met een ICT-vergunning in bijvoorbeeld Nederland mag de derdelander in ieder ander land van de EU worden ingezet. Dit heet intra-EU mobiliteit en er zijn twee varianten.

• Korte termijn mobiliteit: verblijf voor concernwerk in een andere EU-lidstaat gedurende maximaal 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Het hoofdverblijf blijft in het land dat de ICT-vergunning heeft verstrekt en de derdelander kan meteen aan de slag in de andere EU-lidstaat. Voor korte termijn mobiliteit vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland moet men het UWV ten minste 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte brengen.

• Langetermijnmobiliteit: verblijf voor concernwerk in een andere EU-lidstaat gedurende meer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Een inreisvisum is niet nodig, wel moet een zogeheten ICT-mobile verblijfsvergunning worden aangevraagd. Voor deze aanvraag worden de duur van het dienstverband, de functie-eisen en de trainee-overeenkomst niet opnieuw getoetst. Zodra de aanvraag is ingediend, kan de derdelander aan de slag in de andere EU-lidstaat. Als uit de aanvraag blijkt dat Nederland de lidstaat wordt waar de derdelander het langst verblijft, vindt er een volledige toets voor de ICT-vergunning plaats.

Maximale duur ICT-vergunning

De EU ICT-Richtlijn gaat nadrukkelijk om een vorm van tijdelijke migratie. De maximumduur van een overplaatsing naar de EU, inclusief verplaatsingen tussen de lidstaten, mag niet langer zijn dan 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten en 1 jaar voor trainee-werknemers. Hierna dienen zij de EU te verlaten, tenzij ze een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen.

Overplaatsing op basis van handelsverdrag

Een andere mogelijkheid is om medewerkers binnen het concern over te plaatsen op basis van handelsverdragen, bijvoorbeeld het WTO-verdrag. In dit geval ontvangt de transferee (de derdelander) een tewerkstellingsvergunning (TWV). Beide werkwijzen hebben verschillende voordelen, afhankelijk van uw situatie.

Meer weten over de kennismigrantenregeling?

In alle bovenstaande gevallen kunnen wij u begeleiden bij uw aanvraag. Onze jarenlange ervaring zorgt dat de procedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk is, zodat u zo snel mogelijk kunt profiteren van de inzet van uw medewerker. Bel of e-mail ons vandaag nog voor een afspraak.
Contact.

Neem contact
met ons op