Transitievergoeding/Ontslagregeling

Iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest en bij wie het contract door de werkgever wordt beëindigd, heeft recht op een zogenoemde transitievergoeding. De enige uitzondering op deze regel is ontslag wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. Een transitievergoeding is bedoeld om werknemers te compenseren voor het verlies van hun inkomsten en de kosten van scholing of outplacement. De vergoeding is beschikbaar voor iedere werknemer bij wie de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

• U bent twee jaar of langer in dienst geweest, en
• Uw dienstverband (onbepaalde tijd of tijdelijk) wordt beëindigd op initiatief van uw werkgever, en
• De beëindiging komt niet door een ernstig voorval, zoals diefstal
• U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
• Uw werkgever heeft voor de einddatum van uw huidige arbeidscontract uw contract niet verlengd met een nieuwe einddatum.

Berekening transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt wettelijk berekend met de volgende formule: D × C. De D-factor houdt rekening met de dienstjaren en de C-factor met de compensatie.

Berekening van de D-factor – Dienstjaren

• 1/6 per half dienstjaar voor de eerste 10 jaar van het dienstverband.
• 1/4 per half dienstjaar na 10 jaar dienstverband.

Berekening van de C-factor – Compensatie

• Basismaandsalaris
• 8% vakantietoeslag
• Eindejaarsuitkering
• Overwerkvergoeding
• Gemiddelde bonus laatste 3 jaar
• Winstdeling

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bruto of, als dit hoger is, één jaarsalaris. Kosten die een werkgever maakt om de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt te verbeteren (zoals scholing en outplacement) kunnen onder strikte voorwaarden met de transitievergoeding worden verrekend.

Kan ik onderhandelen over mijn transitievergoeding?

Bedrijven geven meestal aan hoe ze de transitievergoeding vaststellen. Vaak leggen ze vast wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding, hoe deze vergoeding wordt berekend en wat de ontslagregeling precies inhoudt. Maar het is ook mogelijk dat de werknemer over de regeling kan onderhandelen. Er spelen namelijk veel (persoonlijke) factoren mee bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding waarop iemand recht heeft. Bijvoorbeeld als het bedrijf de werknemer als expat voor een bepaalde opdracht of vaste periode naar Nederland heeft gehaald.

Juridische kosten

De werknemer (expat) heeft recht op juridisch advies over zijn of haar ontslagregeling of vaststellingsovereenkomst. Dit voorkomt discussies achteraf en gerechtelijke procedures. Om latere discussie over wederzijdse instemming te vermijden, bieden de meeste werkgevers in het ontslagvoorstel een vergoeding voor juridische kosten aan. Wij proberen altijd om onze kosten te laten dekken door uw werkgever, in plaats van door u persoonlijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen en ontslagregelingen.

 

Contact.

Neem contact
met ons op